Muziektheorie online dating

Rated 3.93/5 based on 749 customer reviews

Lees meer In De symfonieën van Anton Bruckner en andere essays over muziek worden twee facetten van Vestdijks muzikale activiteiten gecombineerd.Het eerste deel bevat een groot artikel over de symfonieën van Anton Bruckner, vergelijkbaar met... Al is onze kennis van de wereld der tonen vóór de middeleeuwen schaars, wij weten dat er muziek was, al was het naar Von Bülows woord in het begin enkel ritme, ritme in alles wat de primitieve... Lees meer Hier is dan eindelijk een echte bestseller over spinning en scratching!

In totaal kent minister Bussemaker (OCW) aan elf projecten subsidie toe vanuit de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Met deze regeling stimuleert minister Bussemaker de hogescholen en universiteiten om op verschillende manieren, zowel met MOOCs (massive open online courses) als met SPOCs (small private online courses) en blended learning, het open en online onderwijs verder te ontwikkelen.

Door bijvoorbeeld blended learning in het muziekonderwijs toe te passen, maak je het voor docenten met een internationale carrière toch mogelijk om hun kennis, tijd- en plaatsonafhankelijk over te dragen aan de studenten,” aldus minister Bussemaker.

De Wetenschappelijke Technische Raad van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, heeft alle ingediende voorstellen beoordeeld en een advies aan minister Bussemaker uitgebracht.

Een MOOC over big history, een SPOC over wetenschappelijke integriteit en een blended learning omgeving over muziektheorie.

Dit zijn voorbeelden van drie nieuwe projecten die nu ontwikkeld gaan worden door Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.

Leave a Reply